Bli med på speidereventyret

20 august, 2023 av Bjørn Erik Hjellset

 

Vi ønsker nye medlemmer velkommen i uke 35. Fyll ut innmeldingsskjema (du blir satt på venteliste, og får da tilbud om plass når det er din tur).  Innmeldingsskjema Moldespeiderne .

NB! Det er høsten 2023 lite plass for å delta på mandager for de som går i 5.-10. klasse ut over de som allerede er medlemmer. Onsdager er det god plass for 3.-10. klasse, og mandag er det god plass for 3.-4. klasse.

Speidere som går i 3. – 4. klasse har muligheten til å være med i flokk med møter på mandager eller onsdager.
Speidere som går i 5. – 10. klasser har muligheten til å være med i tropp med møter på mandager eller onsdager.

Etter at innmeldingsskjema er fylt ut, får du informasjon om når du kan komme på første møte. Høsten 2022 har vi følgende oppstartsdager : mandag 28. eller onsdag 30. august på Speidernes Hus, Fjellbruvegen 17b kl 18.00.

 

Dersom du ønsker å starte i speideren, eller ønsker mer informasjon kan du kontakte en av følgende:

Gruppeleder i Moldespeiderne, Bjørn Erik Hjellset på telefon 905 19 007 eller e-post hjellset@gmail.com

Speiderleder Ove Fiske på telefon 906 44 524 eller e-post ovefiske91@gmail.com (mandag og onsdag)

Flokkleder Sindre Hammerø Kroknes på telefon 991 50 713 eller e-post sindre.kroknes@gmail.com  (onsdag)

Flokkleder Joar Ulset på telefon 949 89 020 eller e-post joaulset@online.no  (mandag)